Attesten mutualiteit

Beste ouders

Jullie kunnen vanaf zondag 16 september de attesten binnenbrengen ivm een eventuele terugbetaling van het kamp via de mutualiteit. Wij vullen die met plezier voor u in! Dit kan slechts tot zondag 28 oktober! 

Hartelijk bedankt en tot zondag,

Chiromeisjes Idoena Lembeek.

Contact

Chiro Idoena Bondgenotenstraat 16
1502 Lembeek
Hoofdleidster Céline: 0478197207

REKENINGNUMMER : BE40 7340 3308 2463

WIJ VERHUREN ONZE LOKALEN NIET!
meisjes@lembeek.com