Hier vinden jullie de maandelijkse/jaarlijkse... elke acties waar wij aan meedoen met onze vereneging Chiro Idoena

Contact

Chiro Idoena Bondgenotenstraat 16
1502 Lembeek
Hoofdleidster Céline: 0478197207

REKENINGNUMMER : BE40 7340 3308 2463

WIJ VERHUREN ONZE LOKALEN NIET!
meisjes@lembeek.com