September

 

(Data kunnen nog veranderen door Covid-19, we laten jullie tijdig iets weten moesten we een datum uitstellen)


• Wanneer mondmasker aandoen? 
Bij het afzetten en ophalen van uw dochter(s)

• Wat met het afzetten en ophalen?
Eenrichtingsverkeer:
Toekomen langs langs de poort bij de glasbollen.
Weggaan langs de boog.

 

Hier de agenda voor augustus/september:

Zondag 6 september

  • Overgang en doop

Zondag 13 september 

  • Chiro van 14u15 tot 18u. Online inschrijvingen en bestellingen voor uniformen gaan van start.

Zondag 20 september

  •  Startdag van 14u15 tot 18u. Nieuwe kinderen zijn welkom (uitzondering: speelplub, kwiks en tippers hebben een ledenstop)
Verder data volgen nog

Contact

Chiro Idoena Lembeek Bondgenotenstraat 16
1502 Lembeek
Hoofdleidster Céline:
0478 19 72 07

Rekeningnummer:
BE40 7340 3308 2463

WIJ VERHUREN ONZE LOKALEN NIET!
meisjes@lembeek.com