December

 

(Datums kunnen nog veranderen door Covid-19, we laten jullie tijdig iets weten moesten we een datum uitstellen)


• Wanneer mondmasker aandoen? 
Bij het afzetten en ophalen van uw dochter(s)

• Wat met het afzetten en ophalen?
Eenrichtingsverkeer:
Toekomen langs langs de poort bij de glasbollen.
Weggaan langs de boog.

Hier de agenda voor december:

De Chirozondagen zijn voor onbepaalde duur opgeschort. Als deze terug mogen herbeginnen laten we jullie iets weten. 

Reminder:

We spelen vooral buiten dus pas je kledij aan aan het weer!

Voel je je ziek? Blijf een dagje thuis!

 

Contact

Chiro Idoena Lembeek Bondgenotenstraat 16
1502 Lembeek
Hoofdleidster Céline:
0478 19 72 07

Rekeningnummer:
BE40 7340 3308 2463

WIJ VERHUREN ONZE LOKALEN NIET!
meisjeslembeek@gmail.com