Kompass

De Kom!pas is een kortingspas voor vrijetijdsactiviteiten bestemd voor mensen met een laag inkomen. Mensen met een Kom!pas krijgen 75% korting op alle vormen van deelnamegeld. Je kan de kortingspas online aanvragen. 

Meer info over het Kompass: Halle brochure spread.pdf (11382283)

 

Contact

Chiro Idoena Lembeek Bondgenotenstraat 16
1502 Lembeek
Hoofdleidster Laura:
0470 65 71 50

Hoofdleidster Helena:
0485 87 61 99

Rekeningnummer:
BE40 7340 3308 2463

WIJ VERHUREN ONZE LOKALEN NIET!
meisjeslembeek@gmail.com