Hallo iedereen!

Hieronder vind je onze maandelijkse agenda en kom je te weten wanneer er een speciale activiteit gepland staat.
Wanneer we op uitstap gaan, wanneer het startdag of Christus koning is of wanneer onze eetkermis zal doorgaan,..
Maar hier kan je ook lezen wanneer een groep iets speciaals moet meebrengen voor een activiteit! 

De leiding houdt deze agenda helemaal up to date voor jullie,
waardoor al de last minute aanpassingen hier te vinden zullen zijn!  

Kom dus regelmatig eens kijken, zo zal je altijd op de hoogte blijven en nooit een mega leuke zondag missen! 
 

Groetjes

Chiro Idoena-Leiding! 

Beste ouders en chiro vriendinnetjes

Het is weer een nieuwe maand.
Een maand waar we aftellen naar... Het bivak!!!

Wat staat er nog allemaal op het programma? Goed lezen en opschrijven want het is een hele boterham.

 

2 juni

• Vandaag is het ouderdag. Dit betekent dat er ouders vandaag in leiding staan voor jullie dochter van 14u15 tot 18uur. Dit voor de pinkels, speelclub en kwiks.
• Voor de oudere groepen (astiens en tippers): jullie worden verwacht van 16 uur tot 18 uur voor de avondchiro als ontspanning tijdens het studeren.

9 juni

• Vandaag is het gewoon chiro voor de pinkels, speelclub en de kwiks van 14u15 tot 18 uur
• Voor de tippers en astiens is het avondchiro dus jullie leiding verwacht jullie van 16uur tot 18 uur.

15 juni

• Mededeling aan de ouders! Zorg ervoor dat het bivak betaald is, als dit niet in orde is kunnen wij jammer genoeg uw dochter niet meenemen op bivak.

16 juni

• Vandaag is het gewoon chiro voor de pinkels, speelclub en de kwiks van 14u15 tot 18 uur.
• Voor de tippers en astiens is het avondchiro dus jullie leiding verwacht jullie van 16uur tot 18 uur.

23 juni

• Vandaag is het gewoon chiro van 14u15 tot 18 uur.
• Na de chiro vanaf 18 uur tot 18u30 is er ook luizencontrole voor iedereen die meekomt op kamp en een fietsencontrole voor de tippers en astiens. 
Laat iets weten als je niet aanwezig kan zijn. De luizen- en fietsencontrole zijn verplicht.

30 juni

• Vandaag is het geen chiro. Dat is natuurlijk ook omdat iedereen (die meekomt op kamp) goed moet uitslapen en natuurlijk ook je valies moet maken. Wij verwachten jullie wel tussen 17 uur en18 uur aan de lokalen voor de 2de luizencontrole (indien nodig) en de valiezen en de fietsen binnen te brengen zodat we deze in de camion kunnen zetten.

1 juli: TIJD OM OP BIVAK TE VERTREKKEN!!

 

 

 

Jaaractiviteiten

1-11 juli: bivak 2019

25 augustus 2019: Zwemmen

1 september 2019: Doop en overgang

8 septemeber 2019: Startdag

11- 21 juli: bivak 2020

21 - 31 juli: bivak 2021

 

 

 

 

Contact

Chiro Idoena Bondgenotenstraat 16
1502 Lembeek
Hoofdleidster Céline: 0478197207

REKENINGNUMMER : BE40 7340 3308 2463

WIJ VERHUREN ONZE LOKALEN NIET!
meisjes@lembeek.com